HASTECH

Peter Murín
Tel.: +421 905 318 665

Krbové sklá

Sklo
Sklo Sklo

Sklá sú štandardne hrúbky 4mm, ale je možné objednať aj hrúbky 3mm alebo 5mm.

Sklá ploché, oblé a lomené sú značky SCHOTT ROBAX, sú určné do krbov, kachlí a pecí a odolávajú teplotám do 800°C.

Názov: Technické parametre: Popis:
Sklo ploché rozmer podľa požiadavky do kachlí, krbov a pecí
Sklo oblé R 388 - 550 x 380
R 630 - 656 x 415
do kachlí, krbov a pecí
Sklo lomené 200/438/200 x 460 do kachlí, krbov a pecí
Sklo kremičité rozmer podľa požiadavky odoláva teplotám do 1100°C, určené do priezorov priemyselných pecí
Borosilikáty rozmer podľa požiadavky odoláva teplotám do 500°C - BOROFLOAT, SIMAX, PIREX - určené
do tlakových nádob (priezory), halogénové svetlá